Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q207f

Názov: Q207f
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Dospelé deti sú významným zdrojom pomoci pre svojich rodičov v starobe

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
dospelé deti sú významným zdrojom pomoci pre svojich rodičov v starobe

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 323 28.63
Skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 424 37.59
Rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 240 21.28
Skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 92 8.16
Vôbec nesúhlasím 5 20 1.77
Neviem posúdiť 8 29 2.57

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.