Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2012
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q207g_sk

Názov: Q207g_sk
Popis premennej: V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte - Mať deti je povinnosťou voči spoločnosti

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:
mať deti je povinnosťou voči spoločnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 154 13.65
Skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 323 28.63
Rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 261 23.14
Skôr nesúhlasím ako súhlasím 4 170 15.07
Vôbec nesúhlasím 5 186 16.49
Neviem posúdiť 8 34 3.01

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1128
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2017, podrobnosti nájdete tu.