Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English

Prispejte do archívu
Zoznam prispievateľov

Sociologický ústav SAV - www.sociologia.sav.sk

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave - fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-sociologie/

Spoločenskovedný ústav SAV - www.saske.sk/SVU/

Ekonomický ústav SAV - http://www.ekonom.sav.sk/

PhDr. Vladimír Krivý, Csc.

Inštitút pre verejné otázky (IVO) - www.ivo.sk

Centrum excelencie SAV "Kolektívne identity na súčasnom Slovensku" - www.sav.sk
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.