Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovensko pred voľbami. Apríl 1992
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1992004
Author: Bútorová, Zora, Centrum pre sociálnu analýzu; Dianiška, Ivan, Centrum pre sociálnu analýzu; Dobrovodský, Mário, Centrum pre sociálnu analýzu; Frič, Pavol, Centrum pre sociálnu analýzu; Gyárfášová, Oľga, Centrum pre sociálnu analýzu; Rosová, Tatiana, Centrum pre sociálnu analýzu; Kupsáková, Anna, Centrum pre sociálnu analýzu; ,
Date of collection: 1992-04-10 to 1992-04-20
Data collector: Metodický kabinet Slovenského rozhlasu
Sampling procedure: Kvótny výber reprezentatívny z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja.
Number of cases: 2887

Abstract: Rozsiahly a komplexný reprezentatívny sociologický výskum, Slovensko pred voľbami z apríla 1992 mapuje voličské preferencie, názory verejnosti na politický systém, politické strany a politických lídrov. Ďalej skúma názory na štátoprávne usporiadanie, ekonomickú reformu a podobu sociálneho systému. Unikátnosť výskumu spočíva v dôkladnom zachytení imidžu politických strán na širokej vzorke respondentov. Počet respondentov / jednotiek: 2887

Citation: Bútorová, Z., Dianiška, I., Dobrovodský, M., Frič, P., Gyárfášová, O., Rosová, T., Kupsáková, A. Slovensko pred voľbami. Apríl 1992. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1992004. Verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024