Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Marec 1993
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1993002
Author: Bútorová, Zora, Centrum pre sociálnu analýzu ; Dianiška, Ivan, Centrum pre sociálnu analýzu ; Dobrovodský, Mário, Centrum pre sociálnu analýzu ; Fialová, Zuzana, Centrum pre sociálnu analýzu ; Frič, Pavol, Centrum pre sociálnu analýzu ; Gyarfášová, Oľga, Centrum pre sociálnu analýzu ; Radičová, Iveta, Centrum pre sociálnu analýzu ; Rosová, Tatiana, Centrum pre sociálnu analýzu ; Kúska, Miroslav, Spolupracovník - študent sociológie
Date of collection: 1993-03-12 to 1993-03-21
Data collector: Centrum pre sociálnu analýzu
Sampling procedure: Kvótny výber. Vzorka je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja. Veľkosť vzorky: 1 132 Počet respondentov / jednotiek1 1 132
Number of cases: 1355

Abstract: Rozsiahly a komplexný reprezentatívny sociologický výskum Aktuálne problémy Slovenska sa uskutočnil v marci 1993, krátko po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Výskum patril k prvým, ktoré sa uskutočnili po rozdelení ČSFR, a preto ponúka unikátny pohľad verejnosti na otázky týkajúce sa ekonomickej, sociálnej a politickej situácie v samostatnej Slovenskej republike. Výskum skúmal i názory na smerovanie zahraničnej politiky Slovenska a obraz Slovenska vo svete, ako aj mediálne správanie a dôveru k médiám. Značná časť výskumu sa týkala národnostných otázok, predovšetkým interetnických vzťahov: česko-slovenských, slovensko-maďarských i česko-nemeckých, ako aj postojov k Židom, slovenskému vojnovému štátu a jeho prezidentovi J. Tisovi.

Citation: Bútorová, Zora, Dianiška, Ivan, Dobrovodský, Mário, Fialová, Zuzana, Frič, Pavol, Gyárfášová, Oľga, Radičová, Iveta, Rosová, Tatiana. Aktuálne problémy Slovenska. Marec 1993. Správa zo sociologického prieskumu. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD1993002. Verzia 1.0.
Availability status: 0 - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024