Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Názory na spoločenské zmeny 1993
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1993004
Author: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Date of collection: 1993-10-01 to 1993-10-31
Data collector: Metodicko výzkumný kabinet Slovenského rozhlasu
Sampling procedure: Niekoľko stupňový náhodný výber
Number of cases: 1223

Abstract: Široko tematicky postavený výskum sa zaoberá hodnotením prebiehajúcej transformácie spoločnosti, hodnotením životnej úrovne v roku 1993 a 1988, témou sociálnej spravodlivosti a spravodlivého usporiadania spoločnosti. Výskum obsahuje otázky venované životnému štýlu, sociálnym kontaktom a hodnotovým orientáciám ako aj inštitucionálnej a interpersonálnej dôvere a politickým postojom. Niekoľko otázok je venovaných mládeži a mládežníckym organizáciám. Výskum časovo nadväzoval na opatrenia Sociálnej stratifikácie vo východnej Európe po roku 1989 a jeho cieľom bolo doplniť informácie o premenách sociálnej štruktúre a mobilite, o názoroch a postojoch k transformácii a spoločenskej zmene. V tejto oblasti nadväzoval na výskum Transformácia sociálnej štruktúry 1991 a taktiež na výskum postojov z roku 1984.

Citation: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Názory na spoločenské zmeny 1993. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1993004. Verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024