Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1994001
Author: Bútorová, Zora, FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu ; Dianiška, Ivan, FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu ; Dobrovodský, Mário, FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu ; Gyárfášová, Oľga, FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu ; Krivý, Vladimír, Sociologický ústav SAV; Radičová, Iveta, Academia Istropolitana; Rosová, Tatiana, FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
Date of collection: 1994-05-09 to 1994-05-23
Data collector: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
Sampling procedure: Kvótny výber, vzorka je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja Veľkosť vzorky: 2 018 dospelých obyvateľov Slovenska Počet respondentov / jednotiek: 2018
Number of cases: 2018

Abstract: Reprezentatívny výskum Slovensko - druhý rok nezávislosti nadväzuje na výskumy uskutočnené po páde komunistického režimu v novembri 1989 a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 (napríklad: Aktuálne problémy Česko-Slovenska - október 1990, Aktuálne problémy slovenskej spoločnosti - máj 1991, Aktuálne problémy Česko-Slovenska - január 1992, Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR - október 1994). Výskum je zameraný na to, ako občania vnímajú najpálčivejšie problémy obdobia 90. rokov. Zisťuje predovšetkým názory slovenskej verejnosti na sociálno-politickú klímu pred a po novembri 1989, na vznik samostatnej Slovenskej republiky, na jej zahranično-politickú orientáciu, ekonomickú transformáciu. Zachytáva hodnotenie životnej úrovne obyvateľstva, politiky a politickej scény, vnímanie slovensko-maďarských vzťahov či postoje k masovým médiám. Detailná analýza výsledkov výskumu je obsiahnutá v sociologickej správe s názvom Aktuálne problémy Slovenska - Máj 1994, vypracovanej výskumníkmi FOCUS Centra pre sociálnu a marketingovú analýzu.

Citation: Bútorová, Z., Dianiška, I., Dobrovodský, M., Gyárfášová, O. Krivý, V. Radičová, I., Rosová, T. Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD1994001. Verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024