Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. December 1994
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1994002
Author: Bútorová, Zora, FOCUS; Bútora, Martin, FOCUS; Dianiška, Ivan, FOCUS; Dobrovodský, Mário, FOCUS; Fialová, Zuzana, FOCUS; Gyárfášová, Oľga, FOCUS; Kúska, Miroslav, FOCUS; Rosová, Tatiana, FOCUS; Morávková, Miroslava, FOCUS; Scherhauferová, Zuzana, FOCUS; Timoracká, Mária, FOCUS
Date of collection: 1994-11-24 to 1994-12-06
Data collector: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
Sampling procedure: Výskum bol uskutočnený na vzorke 1 374 dospelých obyvateľov Slovenska. Vzorka spĺňa kritériá reprezentatívnosti podľa pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a kraja. Počet respondentov / jednotiek: 1374
Number of cases: 1374

Abstract: Rozsiahly a komplexný reprezentatívny sociologický výskum Aktuálne problémy Slovenska z decembra 1994 poskytuje pohľad na politické a spoločenské nálady v spoločnosti na konci druhého roku štátnej nezávislosti. Výskum sa zameriava na rad spoločenských a politických tém od hodnotenia hospodárskej politiky po hodnotenie rozhodnutí najvyšších ústavných činiteľov. Výskum Aktuálne problémy Slovenska sa sústreďuje aj na zmapovanie voličského správania a volebných preferencií, hodnotenie dôležitosti a využívania občianskych a politických práv a slobôd i zachytenie názorov na aktuálnu politickú situáciu. Výskum bol realizovaný na vzorke 1 374 respondentov.

Citation: Bútorová, Z., Bútora, M., Dianiška, I., Dobrovodský, M., Fialová, Z., Gyárfášová, O., Kúska, M., Rosová, T., Morávková, M., Scherhauferová, Z., Timoracká, M. Aktuálne problémy Slovenska. December 1994. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD1994002. Verzia 1.0.
Availability status: 0 - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024