Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1995001
Author: Bunčák, Ján, Sociologický ústav SAV
Date of collection: 1995-07-01 to 1995-08-22
Data collector: STEM- Center for Empirical Studies
Sampling procedure: Náhodný stratifikovaný výber. Náhodná prechádzka
Number of cases: 956

Abstract: Výskum je súčasťou širšieho medzinárodného projektu Systémová zmena a modernizácia (System Change and Modernization Project), ktorého sa zúčastnili Francúzsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko. Projekt bol zameraný na výskum dynamiky systémovej zmeny a modernizácie v období transformácie po kolapse komunistických režimov v Strednej a Východnej Európe. Výskum uskutočnený v roku 1995 prináša empirickú evidenciu o dynamickej zmene na makro úrovni sociálnych vzťahov v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Dáta majú umožniť identifikáciu: 1. hlavných sociálnych a inštitucionálnych aktérov zmeny, ich záujmy a stratégie a účasť v procese transformácie a modernizácie, 2. národných autorít v procese zmeny, politických a ekonomických stratégií transformácie a modernizácie a sociálnych politik ponúkaných rôznym skupinám, ktoré sú týmito stratégiami postihnuté. Slovenský výskum pripravil výskumný tím transformácie a modernizácie Sociologického ústavu SAV.

Citation: Bunčák, J. Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko. [dátový súbor]. Bratislava: Slovenský archív sociálnych dát, 2019. SASD1995001. Verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024