Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 1997001
Author: Bútorová, Zora, Inštitút pre verejné otázky (IVO); Bútora, Martin, Inštitút pre verejné otázky (IVO); Gyárfášová, Oľga, Inštitút pre verejné otázky (IVO)
Date of collection: 1997-10-01 to 1997-10-15
Data collector: FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu
Sampling procedure: Veľkosť vzorky 2 262 respondentov vo veku od 17 rokov. Vzorka je reprezentatívna podľa pohlavia, veku, národnosti, vzdelania, veľkosti sídla a kraja. Počet respondentov / jednotiek: 2 262
Number of cases: 2262

Abstract: Výskum z roku 1997 mapuje názory obyvateľov na spoločenské a politické problémy na Slovensku rok pred parlamentnými voľbami 1998. Svojím tematickým zameraním nadväzuje na sériu výskumov pod názvom Aktuálne problémy Slovenska. Výskum zisťuje názory a postoje verejnosti na Slovensku na kľúčové spoločenské a politické otázky. Okrem toho reflektuje témy týkajúce sa parlamentných volieb, či politických osobností, súčasných i historických. Cieľom ďalších tematických okruhov je zmapovanie názorov verejnosti na vybrané historické udalosti národných dejín, či fungovanie zahraničnej politiky, politicko-ekonomické orientácie, ale aj postoj k médiám a moderných technológiám. Záverečná správa z výskumu nie je k dispozícii, výsledky analýzy sú obsiahnuté v publikácii: Bútorová, Z. (ed.): Slovensko pred voľbami. Ľudia - názory - súvislosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 1998.

Citation: Bútorová, Z., Bútora, M., Gyárfášová, O. Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997. [dátový súbor] Bratislava. Slovenský archív sociálnych dát, 2018. SASD1997001. Verzia 1.0
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017