Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2011002
Author: Juraj Majo, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave; Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV
Date of collection: 1869-01-01 to 2011-12-31
Data collector: štatistické úrady Rakúsko-Uhorsko, ČSR, ČSFR a SR
Sampling procedure: bez výberu, úplné údaje o obyvateľoch
Number of cases: 2929

Abstract: Súbor výsledkov v súbore Prehľad konfesionality obyvateľov obcí Slovenska v sčítaniach 1869 - 2011 bol skompletizovaný a spracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku. Obsahuje prehľad výsledkov sčítaní obyvateľov na území súčasného Slovenska od roku 1869 až do roku 2011 so zameraním na náboženské vyznanie (konfesionalitu) na úrovni obcí, okresov a celého Slovenska podľa administratívneho členenia Slovenska v roku 2011. Súbor obsahuje zároveň prehľad zmien v názvoch a administratívnom zaradení obcí v celom sledovanom období.

Citation: Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2017