Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Brain drain 2014
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2014002
Author: Bahna, Miloslav, Sociologický ústav SAV; Gyárfášová, Oľga, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Date of collection: 2014-12-03 to 2015-02-18
Data collector: AKO, s.r.o.
Sampling procedure: V prvom kroku oslovila agentúra všetkých aktívnych anketárov, ktorí disponujú emailovým kontom (152). Z nich pôvodne prisľúbilo účasť 89 anketárov, reálne realizovalo rozhovory s vhodnými respondentami 41 anketárov. Takto vznikla väčšia časť vzorky, 110 respondentov. Druhú časť vzorky - 90 respondentov realizovali anketári agentúry s respondentami, ktorých kontakty získala výskumná agentúra AKO, s.r.o. kombináciou rôznych regrutačných techník (najmä cez odporúčania od iných absolventov štúdia v zahraničí a cez osobné kontakty pracovníkov agentúry).
Number of cases: 200

Abstract: Výskum Brain drain 2014 si kládol za úlohu ponúknuť odpovede na tieto okruhy otázok: z akých rodín pochádzajú absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí, na aké stredné školy chodili a aké bolo ich študijné úsilie na týchto školách, na základe čoho sa rozhodujú pri výbere školy v zahraničí, čo rozhoduje o návrate na Slovensko, aká je ich profesionálna a osobná situácia po ukončení štúdia, aký je názor ich rodičov na štúdium v zahraničí a na ich návrat / zotrvanie v zahraničí. Vo výskume boli kontaktovaní rodičia, ktorých jedno alebo viacero detí v období 1993 až 2012 absolvovalo celé vysokoškolské štúdium v zahraničí. Väčšiu časť respondentov (55%) vyhľadávali anketári agentúry na základe zadania. Rozhovory so zvyškom výskumnej vzorky realizovali anketári agentúry s respondentami, ktorých kontakty získala agentúra kombináciou rôznych regrutačných techník.

Citation: Bahna, Miloslav, Gyárfášová, Oľga. (2016) Brain drain 2014, Slovenský archív sociálnych dát, Bratislava. SASD 2014002 verzia 1.0.
Availability status: O - prístupný pre verejnosť

Other Study-Related Materials:Related Publications:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024