Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, February / March 2022
study description | list of variables | data access

Identification Number: SASD 2022001
Author: MNFORCE, s.r.o.; Seesame, s.r.o., ; Sociologický ústav SAV, v. v. i., ; Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.,
Date of collection: 2022-02-24 to 2022-03-01
Data collector:
Sampling procedure: Výskum bol realizovaný kvótnym výberom z online panelu spoločnosti MNFORCE. Vzorka bola vyberaná tak aby bola reprezentatívna pre nasledovné socio-demografické znaky: pohlavie, vek, kraj, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie respondenta. Výskum pokrýva len populáciu, ktorá disponuje pripojením na internet. Vo výskume teda absentujú najmä starší respondenti bez pripojenia na internet.
Number of cases: 1000

Abstract: Zber dát sa začal v deň útoku ruských vojsk na Ukrajinu, ktorej začiatok dotazník ešte nereflektuje. Od začiatku invázie boli hlásené útoky na vojenské i nevojenské ciele a civilné obete. Väčšina západného sveta ako aj Európska únia odsúdili ruskú agresiu a zaviedla tvrdé ekonomické sankcie. Na Slovensko začali prúdiť tisíce vojnových utečencov z územia Ukrajiny. Epidémia koronavírusu bola v tomto období na Slovensku stabilizovaná, s rozšírením variantu omikron klesla závažnosť ochorenia, ale denné prírastky ako i počet hospitalizovaných ostávali na pomerne vysokých úrovniach. Výskum monitoruje obavy verejnosti z ochorenia, súhlas a dodržiavanie karanténnych opatrení, zmeny správania počas epidémie, schvaľovanie postupov vlády, geopolitické orientácie, účasť na bohoslužnách a populistické sklony. Viacero otázok je tiež venovaných plánom dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 a faktorom, ktoré by rozhodnutie (ne)dať sa zaočkovať zmenili. Zisťujú sa tiež skúsenosti s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami po očkovaní, geopolitické orientácie, duševné zdravie a partnerské vzťahy. Výskum je trinásty zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko?

Citation: MNFORCE, s.r.o., Seesame, s.r.o., Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. Ako sa máte, Slovensko?, Február / marec 2022. [dátový súbor]. Slovenský archív sociálnych dát, 2022. SASD2022001. Verzia 1.0. DOI: https://doi.org/10.34877/sasd-2022001.
Availability status: O súbory prístupné "on-line" na Internete, pre používanie ktorých platia štandardné podmienky

Other Study-Related Materials:Data access request form can be found here.

The complete documentation in DDI format can be found here.
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024