Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR. Marec 1993
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Rozpad ČSFR a vznik samostatnej SR":Variables in variable group "Sociálno-politická klíma":Variables in variable group "Ekonomická a sociálna politika":Variables in variable group "Politická scéna":Variables in variable group "Volebné preferencie":Variables in variable group "Zahraničné orientácie a perspektívy Slovenska":Variables in variable group "Slovensko-maďarské vzťahy a vzťahy k menšinám":Variables in variable group "Postoje k Židom a holokaustu":Variables in variable group "Médiá":Variables in variable group "Vzťah k náboženstvu":Variables in variable group "Sociodemografické údaje":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024