Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. Máj 1994
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Závažnosť a dôležitosť aktuálnych problémov na Slovensku":Variables in variable group "Osobností súčasného politického a verejného života na Slovensku":Variables in variable group "Dôvera v inštitúcie, ľudí, politické osobnosti":Variables in variable group "Politická klíma, volebné preferencie":Variables in variable group "Politicko-ekonomické orientácie":Variables in variable group "Sociálny dištanc":Variables in variable group "Slovensko-maďarské vzťahy":Variables in variable group "Ekonomická transformácia a privatizácia":Variables in variable group "Religiozita":Variables in variable group "Občianska angažovanosť, dobrovoľná činnosť":Variables in variable group "Čítané noviny":Variables in variable group "Financie, spotreba, výdavky, materiiálne vlastnícto, príjem respondenta":Variables in variable group "Bývanie":Variables in variable group "Spokojnosť s bývaním, zdravotníctvom, školstvom":Variables in variable group "Názory na školstvo, vzdelávanie":Variables in variable group "Socio-demografické znaky/Osobné údaje":Variables in variable group "Nezaradené":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024