Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. December 1994
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Vývoj po novembri 1989":Variables in variable group "Aktuálne spoločenské problémy":Variables in variable group "Zahraničná politika SR":Variables in variable group "Volebné preferencie a voličské správanie":Variables in variable group "Hodnotenie ekonomickej situácie":Variables in variable group "Vzťah k menšinám":Variables in variable group "Vzťah k demokracii":Variables in variable group "Názory na politické a spoločenské osobnosti":Variables in variable group "Vzťah k inštitúciám":Variables in variable group "Využívanie práv a slobôd":Variables in variable group "Názory na aktuálnu politickú situáciu":Variables in variable group "Prehľad v politickej situácii":Variables in variable group "Mediálne preferencie":Variables in variable group "Spoločenská a politická angažovanosť":Variables in variable group "Ostatné otázky týkajúce sa respondenta":Variables in variable group "Sociodemografické údaje":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024