Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie 1995. Slovensko
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Zamestnanie":Variables in variable group "Životný štýl, trávenie voľného času":Variables in variable group "Zamestnanie, príjem, vybavenie domácnosti":Variables in variable group "Porovnanie súčasného stavu so situáciou v roku 1988":Variables in variable group "Životné ciele a vyhliadky do budúcnosti":Variables in variable group "Na koho je možné sa spoľahnúť, preferovaný počet detí":Variables in variable group "Životné preferencie":Variables in variable group "Deti, príbuzní":Variables in variable group "Práca, situácia v podniku kde pracuje":Variables in variable group "Ekonomická transformácia, privatizácia, rola štátu":Variables in variable group "Zahraničná politika":Variables in variable group "Ekonomická a spoločenská transformácia a privatizácia":Variables in variable group "Politika, politická a spoločenská angažovanosť":Variables in variable group "Demografické otázky a ostatné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024