Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Aktuálne problémy Slovenska. December 1995
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Hodnotenie ekonomickej situácie":Variables in variable group "Ekonomické preferencie, privatizácia, poistenie":Variables in variable group "Hodnotenie politickej situácie, politické preferencie, parlamentné voľby":Variables in variable group "Dôvera v inštitúcie, osobnosti politického a verejného života a ich sympatie":Variables in variable group "Zahraničná politika, postavenie maďarskej menšiny, česko-slovenské vzťahy":Variables in variable group "Názory na proces privatizácie na Slovensku":Variables in variable group "Kupónová privatizácia, zahraničný kapitál, investičné fondy,":Variables in variable group "Prezident Michal Kováč a jeho zahranično-politické aktivity, kauza únos prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho, SIS":Variables in variable group "Zákon o štátnom jazyku, zákon o územno-správnom členení Slovenska, zákon o Matici slovenskej":Variables in variable group "Sociálno-demografické otázky a ostatné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024