Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Appropriate ways of spending leisure time for young people to prevent different types of addiction
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Otázky o trávení voľného času mládeže":Variables in variable group "Názory a postoje mládeže k drogám, alkoholu a tabaku":Variables in variable group "Názory mládeže na preventíve programy":Variables in variable group "Otázky o miere ohrozenia závislosťami u mládeže":Variables in variable group "Postoje mládeže k životu":Variables in variable group "Sociodemografické premenné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024