Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Monitoring the results of implementation of cultural policy instruments in the field of cultural awareness of citizens of the Slovak Republic 2006
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Všeobecné kultúrne otázky":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti vážnej a inej hudby":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti divadelných a iných predstavení":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti filmových predstavení":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti výtvarného umenia":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti folklórneho umenia":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti beletrie a odbornej literatúry":Variables in variable group "Otázky z kultúrnej oblasti časopisov venovaných kultúre a umeniu":Variables in variable group "Sociodemografické premenné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024