Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Leisure time by high school students, the relationship of young people to reading and the media
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Spôsoby trávenia voľného času":Variables in variable group "Názory na menšiny":Variables in variable group "Sociodemografické premenné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024