Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Equality and Minorities in Slovakia 2008
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Údaje na archiváciu":Variables in variable group "Solidarita, odstup a dôvera":Variables in variable group "Postoje a skúsenosti s diskrimináciou":Variables in variable group "Problémy v spoločnosti, zaopatrenia a ľudské práva":Variables in variable group "Politické správanie a náboženstvo":Variables in variable group "Socio-demografické a iné údaje o respondentovi":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a nezaradené premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024