Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Leisure time by high school students 2009
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Názory na menšiny":Variables in variable group "Spôsoby trávenia voľného času":Variables in variable group "Sociodemografické premenné":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024