Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Public attitudes to decision-making on new construction and territory development VI-PVVR 2014
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Výstavba a povoľovanie stavieb":Variables in variable group "Tvorba územného plánu":Variables in variable group "Stavebný zákon":Variables in variable group "Demografia":Variables in variable group "Dodatočne vytvorené a ostatné premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024