Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

ISSP Religion Slovakia 2018
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "ISSP Náboženstvo Slovensko 2018":Variables in variable group "Národne špecifické otázky":Variables in variable group "Split ballot otázky":Variables in variable group "Sociálno-demografické premenné":Variables in variable group "Dotazník pre anketára, technické premenné":Variables not belonging to any variable group:
    All variables are part of a variable group.
    [ back ]
      This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
    (c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024