Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

How Are You, Slovakia?, July 2022
study description | list of variables | data access

Variable groups:Variables in variable group "Demografia, volebné preferencie":Variables in variable group "Šťastie a zdravotný stav":Variables in variable group "Koronavírus - obavy, správanie, názory":Variables in variable group "Záujem o politiku a médiá":Variables in variable group "Geopolitika, konšpirácie, posudzovanie historických období":Variables in variable group "Dôvera a obavy":Variables in variable group "Inflácia, šetrenie":Variables in variable group "Vojna na Ukrajine":Variables in variable group "Pocity počas minulého týždňa":Variables in variable group "Religiozita":Variables in variable group "Plán obnovy":Variables in variable group "Vzdelávanie, bezpečnosť jadrových elektrární a sociálne siete":Variables not belonging to any variable group:
[ back ]
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024