Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to music The relationship of the Slovak population to music
study description | list of variables | data access

Details for variable OT27

Name: OT27
Variable label: Ako často navštevujete hudobné podujatia (rôzneho druhu) zo všetkých oblastí hudby?

Literal question:

Ako často navštevujete hudobné podujatia (napr. koncerty, vystúpenia, prehliadky, recitály, operné, operetné, muzikálové predstavenia) zo všetkých oblastí hudby, teda z vážnej hudby, populárnej hudby, jazzu, folklórnej a ľudovej hudby atď.?

LabelValue Frequency*%*
každý týždeň 1 12 1.08
približne raz za mesiac 2 51 4.59
približne štyri razy za rok 3 132 11.89
približne raz až dvakrát za rok 4 280 25.23
menej 5 236 21.26
iná odpoveď 6 22 1.98
vôbec nenavštevujem 7 377 33.96

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1110
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024