Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to music The relationship of the Slovak population to music
study description | list of variables | data access

Details for variable OT33A

Name: OT33A
Variable label: Prečo uprednostňujete počúvanie reprodukovanej vážnej hudby? Odpoveď č.1

Literal question:

Prečo uprednostňujete počúvanie reprodukovanej vážnej hudby?

LabelValue Frequency*%*
kvôli dokonalej interpretácii 1 19 1.71
v domácom prostredí hudbu lepšie vnímam, lepšie sa na ňu sústredím 2 74 6.67
lebo mám možnosť počúvať hudbu kedykoľvek, podľa momentálnej nálady a chuti 3 128 11.53
kvôli vzdialenosti od kultúrneho centra 4 27 2.43
kvôli vysokému vstupnému 5 9 0.81
mnohé skladby sa nedajú počuť na koncertoch 6 0 0
pri počúvaní reprodukovanej hudby sa mi lepšie relaxuje 7 13 1.17
pri počúvaní reprodukovanej hudby mám intenzívnejší zážitok ako na koncerte 8 0 0
nevyhovuje mi spoločnosť, ktorá chodí na koncerty 9 2 0.18
iný dôvod 10 8 0.72
Sysmiss 830 74.77

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 280
Min. / max. value: 830 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024