Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to music The relationship of the Slovak population to music
study description | list of variables | data access

Details for variable OT38

Name: OT38
Variable label: Aké máte hudobné vzdelanie?

Literal question:

Aké máte hudobné vzdelanie?

LabelValue Frequency*%*
navštevoval som minimálne 2 roky Ľudovú školu umenia, dnes Základnú umeleckú školu, príp. kurz osvetového vzdelávania 1 89 8.02
navštevoval som minimálne 5-7 rokov ĽŠU, ZUŠ alebo absolvoval som ĽŠU, ZUŠ, osvetové vzdelávanie 2 81 7.3
mám vyššie hudobné vzdelanie (konzervatórium alebo vysokú školu) 3 10 0.9
nemám žiadne hudobné vzdelanie, okrem hudobnej výchovy na ZŠ 4 927 83.51
Sysmiss 3 0.27

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1107
Min. / max. value: 3 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024