Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to music The relationship of the Slovak population to music
study description | list of variables | data access

Details for variable OT45

Name: OT45
Variable label: Kde najčastejšie počujete živú hudbu (akúkoľvek, teda nielen vážnu)?

Literal question:

Kde najčastejšie počujete živú hudbu (akúkoľvek, teda nielen vážnu)?

LabelValue Frequency*%*
na koncertoch 1 153 13.78
na tanečných zábavách 2 223 20.09
na obradoch, napr. náboženských 3 219 19.73
na ľudových a iných slávnostiach 4 260 23.42
doma, keď niekto z rodiny hrá 5 53 4.77
najčastejšie počujem sám seba, keď aktívne muzicírujem 6 34 3.06
nevie posúdiť 7 165 14.86
Sysmiss 3 0.27

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1107
Min. / max. value: 3 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024