Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT1H

Name: OT1H
Variable label: Spokojnosť s činnosťou politických strán vo Vašom okrese

Literal question:

Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi skutočnosťami týkajúcimi sa Vášho každodenného života?

LabelValue Frequency*%*
veľmi spokojný/á 1 20 2.57
skôr spokojný/á 2 71 9.11
rovnako spokojný/á ako nespokojný/á 3 133 17.07
skôr nespokojný/á 4 142 18.23
veľmi nespokojný/á 5 90 11.55
nevie to posúdiť 6 313 40.18
Sysmiss 10 1.28

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 769
Min. / max. value: 10 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024