Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT1I

Name: OT1I
Variable label: Spokojnosť s činnosťou Matice slovenskej vo Vašom okrese

Literal question:

Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi skutočnosťami týkajúcimi sa Vášho každodenného života?

LabelValue Frequency*%*
veľmi spokojný/á 1 33 4.24
skôr spokojný/á 2 83 10.65
rovnako spokojný/á ako nespokojný/á 3 95 12.2
skôr nespokojný/á 4 59 7.57
veľmi nespokojný/á 5 37 4.75
nevie to posúdiť 6 469 60.21
Sysmiss 3 0.39

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 776
Min. / max. value: 3 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024