Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT30C

Name: OT30C
Variable label: Ako často sledujete spravodajskú reláciu Zurnál Rádia Twist?

Literal question:

Ako často sledujete spravodajské relácie nasledujúcich rozhlasových a televíznych staníc?

LabelValue Frequency*%*
denne 1 31 3.98
3-5-krát do týždňa 2 41 5.26
1-2-krát do týždňa 3 64 8.22
zriedkavejšie 4 129 16.56
vôbec nesledujem 5 504 64.7
nevie posúdiť 6 9 1.16
Sysmiss 1 0.13

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 778
Min. / max. value: 1 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024