Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT35

Name: OT35
Variable label: Vo Vašom obecnom (mestskom) zastupiteľstve je podľa Vášho názoru:

Literal question:

Vo Vašom obecnom (mestskom) zastupiteľstve je podľa Vášho názoru:

LabelValue Frequency*%*
príliš málo poslancov slovenskej národnosti 1 88 11.3
príliš málo poslancov maďarskej národnosti 2 27 3.47
je primerané zastúpenie Slovákov a Maďarov 3 298 38.25
národnosť poslanca miestneho zastupiteľstva nie je dôležitá 4 162 20.8
nevie posúdiť 5 189 24.26
Sysmiss 15 1.93

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 764
Min. / max. value: 15 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024