Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT4

Name: OT4
Variable label: Príslušníci národnostných menšín žijúcich v SR by podľa Vášho názoru

Literal question:

Príslušníci národnostných menšín žijúcich v SR by podľa Vášho názoru:

LabelValue Frequency*%*
mali okrem svojho materinského jazyka dobre ovládať aj štátny (slovenský) jazyk 1 663 85.11
stačí ak budú ovládať svoj materinský jazyk, keď ho budú môcť používať na úradoch, polícii, súdoch... 2 76 9.76
nevie posúdiť 3 26 3.34
Sysmiss 14 1.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 765
Min. / max. value: 14 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024