Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT10A

Name: OT10A
Variable label: Ako ovplyvňuje Matica slovenská vzájomné vzťahy Slovákov a Maďarov?

Literal question:

V oblastiach Slovenska s obyvateľstvom slovenskej i maďarskej národnosti aktívne pôsobia Matica slovenská i Csemadok.
Ako, podľa Vášho názoru, tieto organizácie ovplyvňujú vzájomné vzťahy a spolužitie Slovákov a Maďarov vo Vašom okrese?

LabelValue Frequency*%*
skôr ich zlepšujú 1 123 15.79
skôr ich zhoršujú 2 168 21.57
nijako 3 179 22.98
nevie posúdiť 4 308 39.54
Sysmiss 1 0.13

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 778
Min. / max. value: 1 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024