Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT1B

Name: OT1B
Variable label: Spokojnosť s možnosťami hovoriť svojím materinským jazykom na úradoch vo Vašom okrese

Literal question:

Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi skutočnosťami týkajúcimi sa Vášho každodenného života?

LabelValue Frequency*%*
veľmi spokojný/á 1 277 35.56
skôr spokojný/á 2 278 35.69
rovnako spokojný/á ako nespokojný/á 3 119 15.28
skôr nespokojný/á 4 64 8.22
veľmi nespokojný/á 5 30 3.85
nevie to posúdiť 6 10 1.28
Sysmiss 1 0.13

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 778
Min. / max. value: 1 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024