Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT11C

Name: OT11C
Variable label: Ako ovplyvňuje vzájomné vzťahy a spolužitie Slovákov a Maďarov politická strana Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKU)?

Literal question:

Ako, podľa Vášho názoru, ovplyvňujú vzájomné vzťahy a spolužitie Slovákov a Maďarov vo Vašom okrese členovia alebo funkcionári nasledujúcich politických strán?

LabelValue Frequency*%*
skôr ich zlepšujú 1 106 13.61
skôr ich zhoršujú 2 122 15.66
nijako 3 194 24.9
nevie posúdiť 4 355 45.57
Sysmiss 2 0.26

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 777
Min. / max. value: 2 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024