Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT11G

Name: OT11G
Variable label: Ako ovplyvňuje vzájomné vzťahy a spolužitie Slovákov a Maďarov politická strana Strana maďarskej koalície (SMK)?

Literal question:

Ako, podľa Vášho názoru, ovplyvňujú vzájomné vzťahy a spolužitie Slovákov a Maďarov vo Vašom okrese členovia alebo funkcionári nasledujúcich politických strán?

LabelValue Frequency*%*
skôr ich zlepšujú 1 234 30.04
skôr ich zhoršujú 2 215 27.6
nijako 3 99 12.71
nevie posúdiť 4 231 29.65

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 779
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024