Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT12AA

Name: OT12AA
Variable label: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Slovákov je: Odpoveď č.1

Literal question:

Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky? Najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov je:

LabelValue Frequency*%*
vláda SR 1 223 28.63
Národná rada SR 2 86 11.04
Matica slovenská 3 228 29.27
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 16 2.05
orgány miestnej samosprávy 5 16 2.05
politické strany 6 42 5.39
masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač) 7 17 2.18
iné 8 1 0.13
nikto 9 47 6.03
nevie posúdiť 10 99 12.71
Sysmiss 4 0.51

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 775
Min. / max. value: 4 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024