Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT12AB

Name: OT12AB
Variable label: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Slovákov je: Odpoveď č.2

Literal question:

Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky?

LabelValue Frequency*%*
vláda SR 1 0 0
Národná rada SR 2 90 11.55
Matica slovenská 3 113 14.51
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 40 5.13
orgány miestnej samosprávy 5 31 3.98
politické strany 6 130 16.69
masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač) 7 33 4.24
iné 8 2 0.26
nikto 9 0 0
nevie posúdiť 10 0 0
Sysmiss 340 43.65

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 439
Min. / max. value: 340 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024