Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT12BA

Name: OT12BA
Variable label: Najvýznamenjším reprezentantom a obhajcom Maďarov je: Odpoveď č.1

Literal question:

Kto je, podľa Vás, najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Slovákov a Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky?Najvýznamnejším reprezentantom a obhajcom Maďarov je:

LabelValue Frequency*%*
vláda SR 1 131 16.82
Národná rada SR 2 31 3.98
Csemadok 3 322 41.34
orgány štátnej správy (krajské, okresné, miestne) 4 14 1.8
orgány miestnej samosprávy 5 26 3.34
politické strany 6 142 18.23
masovokomunikačné prostriedky televízia, rozhlas, tlač) 7 5 0.64
iné 8 6 0.77
nikto 9 15 1.93
nevie posúdiť 10 83 10.65
Sysmiss 4 0.51

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 775
Min. / max. value: 4 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024