Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT13A

Name: OT13A
Variable label: Ako celkovo hodnotíte mocenské postavenie Slovákov a Maďarov, teda zastúpenie a ovládanie úradov štátnej správy a samosprávy vo Vašej obci?

Literal question:

Ako celkovo hodnotíte mocenské postavenie Slovákov a Maďarov, teda zastúpenie a ovládanie úradov štátnej správy a samosprávy:

LabelValue Frequency*%*
dominujú Slováci 1 234 30.04
dominujú Maďari 2 320 41.08
národnosť nie je dôležitá 3 160 20.54
nevie posúdiť 4 62 7.96
Sysmiss 3 0.39

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 776
Min. / max. value: 3 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024