Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT20A

Name: OT20A
Variable label: Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr? Odpoveď č.1

Literal question:

Na tomto lístku máte uvedené niektoré problémy, s ktorými sa vo svojom okolí môžete stretnúť.
Ktoré z nasledujúcich problémov by sa mali riešiť čo najskôr?

LabelValue Frequency*%*
vysoké ceny tovarov a služieb 1 360 46.21
problémy privatizácie 2 21 2.7
kriminalita, zločinnosť 3 145 18.61
problémy zdravotníctva 4 103 13.22
problémy školstva 5 18 2.31
zhoršujúce sa životné prostredie 6 13 1.67
nezamestnanosť 7 105 13.48
morálna obroda spoločnosti 8 2 0.26
nízka životná úroveň 9 8 1.03
národnostné problémy medzi Slovákmi a Maďarmi 10 2 0.26
problematika Rómov 11 2 0.26
zlá ekonomická situácia väčšiny podnikov 12 0 0
upevňovanie a prehlbovanie demokratických princípov a zásad v živote spoločnosti 13 0 0
problémy poľnohospodárstva 14 0 0
rozvoj vidieka 15 0 0
bytový problém 16 0 0
podpora malého a stredného podnikania 17 0 0
podpora maďarskej národnostnej kultúry 18 0 0
podpora kultúrnej činnosti Slovákov na juhu SR 19 0 0
iný problém 20 0 0
nevie posúdiť 21 0 0

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 779
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024