Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT21B

Name: OT21B
Variable label: Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za svoje najvýznamnejšie prejavy verejného hlásenia sa ku svojej národnosti? Odpoveď č.2

Literal question:

Ktoré z nasledujúcich skutočností považujete za svoje najvýznamnejšie prejavy verejného hlásenia sa ku svojej národnosti?

LabelValue Frequency*%*
jazyk, ktorým hovorím doma i na verejnosti 1 0 0
škola, v ktorej sa učia (študujú) moje deti 2 368 47.24
voľba určitej politickej strany v parlamentných voľbách 3 112 14.38
voľba určitého kandidáta a politickej strany v komunálnych voľbách 4 17 2.18
sledovanie určitých rozhlasových a televíznych staníc a čítanie určitých novín a časopisov 5 74 9.5
výber priateľov (aj alebo najmä) podľa ich národnosti 6 11 1.41
členstvo v Matici slovenskej 7 11 1.41
členstvo v Csemadoku 8 5 0.64
navštevovanie národných (národnostných) kultúrnych podujatí 9 19 2.44
iné 10 0 0
nevie, neodpovedal 11 0 0
Sysmiss 162 20.8

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 617
Min. / max. value: 162 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024