Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT23D

Name: OT23D
Variable label: Ovplyvňovanie verejných záležitostí sa výraznejšie prejavuje v konaní Slovákov alebo v konaní Maďarov?

Literal question:

Posúďte na základe svojich skúseností a poznatkov, ktoré z nasledujúcich skutočností sa výraznejšie prejavujú v konaní Slovákov a ktoré v konaní Maďarov žijúcich vo Vašom okrese.

LabelValue Frequency*%*
výraznejšie u Slovákov 1 235 30.17
výraznejšie u Maďarov 2 200 25.67
nevie 3 341 43.77
Sysmiss 3 0.39

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 776
Min. / max. value: 3 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024