Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT25A

Name: OT25A
Variable label: Akými hlavnými spôsobmi by sa malo uskutočňovať pestovanie národného povedomia Slovákov? Odpoveď č.1

Literal question:

Ak si myslíte, že treba pestovať národné povedomie Slovákov, akými hlavnými spôsobmi by sa to malo, podľa Vášho názoru, uskutočňovať?

LabelValue Frequency*%*
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v rodine 1 385 49.42
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v škole 2 63 8.09
dôslednou ochranou národnostných práv Slovákov úradmi štátnej správy a miestnej samosprávy 3 26 3.34
vzájomnou podporou a spoluprácou Slovákov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach 4 34 4.36
činnosťou Matice slovenskej 5 2 0.26
výchovným pôsobením slovenského rozhlasu a televízie 6 4 0.51
výchovným pôsobením slovenských novín a časopisov 7 2 0.26
organizovaním pronárodných a vlasteneckých kultúrnych podujatí v mestách a obciach 8 4 0.51
inak 9 3 0.39
nevie, neodpovedal 10 39 5.01
Sysmiss 217 27.86

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 562
Min. / max. value: 217 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024