Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Slovaks and Hungarians in the nationally mixed areas of southern Slovakia
study description | list of variables | data access

Details for variable OT26C

Name: OT26C
Variable label: Akými hlavnými spôsobmi by sa malo uskutočňovať pestovanie národného povedomia Maďarov? Odpoveď č.3

Literal question:

Ak si myslíte, že treba pestovať národné povedomie Maďarov, akými hlavnými spôsobmi by sa to malo, podľa Vášho názoru, uskutočňovať?

LabelValue Frequency*%*
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v rodine 1 0 0
výchovou detí a mládeže v národnom a vlasteneckom duchu v škole 2 0 0
dôslednou ochranou národnostných práv Maďarov úradmi štátnej správy a miestnej samosprávy 3 34 4.36
vzájomnmou podporou a spoluprácou Maďarov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach 4 50 6.42
činnosťou Csemadoku 5 27 3.47
výchovným pôsobením slovenského rozhlasu a televízie 6 7 0.9
výchovným pôsobením slovenských novín a časopisov 7 8 1.03
výchovným pôsobením maďarských masovokomunikačných prostriedkov 8 32 4.11
organizovaním pronárodných a vlasteneckých kultúrnych podujatí v mestách a obciach 9 24 3.08
inak 10 0 0
nevie, neodpovedal 11 0 0
Sysmiss 597 76.64

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 182
Min. / max. value: 597 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024