Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to theater art
study description | list of variables | data access

Details for variable T31

Name: T31
Variable label: Pokiaľ sa zaujímate o divadlo, ktorý jeho model je vám bližší?

Literal question:

Pokiaľ sa zaujímate o divadlo, ktorý jeho model je vám bližší?

LabelValue Frequency*%*
tradičné divadlo (inscenuje texty známych dramatikov, väčšinou s klasickou podobou príbehu) 1 663 45.13
alternatívne divadlo (inscenuje skôr vlastné texty, používa improvizáciu, experimentálne postupy) 2 163 11.1
iná odpoveď 3 73 4.97
o divadlo sa nezaujímam 4 564 38.39
Sysmiss 6 0.41

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1463
Min. / max. value: 6 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024