Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

The relationship of the Slovak population to theater art
study description | list of variables | data access

Details for variable T47

Name: T47
Variable label: Ak navštevujete ochotnícke divadelné predstavenia, je to predovšetkým preto, že:

Literal question:

Ak navštevujete ochotnícke divadelné predstavenia, je to predovšetkým preto, že:

LabelValue Frequency*%*
v bydlisku máte málo možností navštíviť profesionálne divadlo 1 233 15.86
repertoár ochotníckych súborov sa vám viac páči ako repertoár profesionálnych divadiel 2 67 4.56
spôsob, akým hrajú ochotníci je vám bližší (sympatickejší) 3 149 10.14
v ochotníckom súbore máte známych, príbuzných 4 99 6.74
z iného dôvodu 5 60 4.08
ochotnícke predstavenia nenavštevujem 6 854 58.13
Sysmiss 7 0.48

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1462
Min. / max. value: 7 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024